The Big White Elephant

Rani Rangeena Hatti

De mytische grote witte colorifant is via astro-teleportatie naar onze streken gestuurd door de maharadja Baphopur vanuit de Basapota valei in het mytische land Kashengpanga, één van de verborgen koninkrijken diep in de bergen van Karakal rond Shamballa. Rani Rangina Hatti, de oudste van grote witte colorifant zussen vertrekt samen met de maharadja als ambassadeur om mensen en kinderen van alle kleuren en standen terug te verbinden, om samen aan een magisch verhaal van eenheid en samenhorigheid te werken en te tonen dat magie grote verhalen kan vertellen en mensen onvoorwaardelijk kan samenbrengen.

Rani trekt, samen met haar speelse kalf, doorheen landen en steden en overal waar zij komt brengt zij mensen en kinderen samen met haar imposante maar warme en sympathieke uitstraling.

Volg hier 

The Making Off … The Big White Elephant – De Witte GrOlifant

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door :

 

Wil jij dit mooie project ook steunen?

Dat kan via een mecenaatsrekening van de Koning Boudewijnstichting.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Stortingen kunnen via volgende link : Giften GrOlifant

 

Circus Kummelé meets THE BIG WHITE ELEPHANT

1. Waarom?

Recente cijfers tonen aan dat in Vlaanderen 11 procent van de kinderen in een zogeheten kansarm gezin wordt geboren. Wij spreken liever van maatschappelijk kwetsbare kinderen. In Boom is dat aantal – het zal u misschien niet ontgaan zijn na de talrijke persartikels hierrond – schrikbarend hoog, met name 36,6 procent. Deze ouders/kinderen kunnen zich geen betaalde hobby permitteren en komen omwille
van hun moeilijke situatie ook zelden in aanraking met kunst of cultuur. Lichamelijke, financiële of culturele drempels mogen volgens ons nochtans geen hindernis zijn tot deelname aan hobby’s of buitenschoolse activiteiten. Wij dachten in 2017 dat circuslessen hier iets kon betekenen. In andere provincies zijn hiervan al grote en succesvolle voorbeelden want:

  • circus zet aan tot creatief spelen en bewegen en het op een speelse manier buiten de bestaande kaders te denken;
  • circus draait ook rond samenwerken, kinderen leren elkaar vertrouwen, mekaar helpen en door groepsopdrachten samen naar
    oplossingen te zoeken en te communiceren;
  • iedereen kan meedoen: circus is zo veelzijdig dat eenieder er wel zijn gading in vindt;
  • er wordt gewerkt aan doorzettingsvermogen, concentratie, motivatie: zaken die deze kinderen zeker nog van pas zullen komen;
  • na het oefenen en repeteren mogen ze hun kunnen tonen, zo treden de kinderen op een positieve manier naar buiten. Ze leren
    zich presenteren, ze krijgen eigenwaarde en worden zelfzekerder.

2. Over het PROJECT

Kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie nemen een centrale plaats in binnen deze vorm van sociaal circus. Met Circus Kummelé mikken we op twee leeftijdscategorieën en dit op aangeven van het Circuscentrum Vlaanderen, met name 6-10 jaar en 11 tot 14 jaar. Om de kinderen uit de juiste doelgroep te bereiken, stellen we ons project voor via een aantal welzijnspartners en organisaties die een ruime expertise in dit domein hebben: Welzijnsschakels, OCMW, Straathoekwerk, Jeugddiensten, Huis van het Kind, en privé-initiatieven rond sociaal werk (sociale restaurants enz). Wat het werkingsgebied betreft startten we in de Rupelstreek en het Vaartland, zijnde de regio van Antwerpen-Zuid (Hemiksem) tot en met Willebroek, met indien nodig uitbreiding naar Klein-Brabant.

Met onze vzw Kaaimannen staan we in voor de begeleiding en het faciliteren van Circus Kummelé. Voor de echte circuslessen laten we ons uiteraard bijstaan door gediplomeerde docenten. Binnen de opleiding circusdocent is sociaal circus overigens een apart luik. Een centrale rol in het sociaal circus is immers weggelegd voor de begeleider. Een goede sociaal circustrainer is van onschatbare waarde, maar het is een uitdagende rol. Hij of zij moet niet alleen een aantal circustechnieken onder de knie hebben, maar moet ook een goed pedagoog zijn. Je moet je mannetje kunnen staan in een groep, maar tegelijkertijd aandacht hebben voor de zwakkere schakels. Je moet een groot empathisch vermogen hebben en weten hoe je elk kind moet benaderen. En dat terwijl er voortdurend onverwachte situaties en mogelijke crises op de loer liggen. Ze zullen het niet snel van zichzelf zeggen, maar een goed circuspedagoog verricht kleine wonderen.

In de opstartfase werkten we hiervoor samen met El Circo Fiasco en Cirkus In Beweging, waarbij vooral deze laatste al veel ervaring heeft met sociaal circus. Sinds mei 2019 hebben we twee beroepsdocenten sociaal circus aangetrokken via het Antwerpse Ell Circo d’ell Fuego waardoor het niveau van de lessen spectaculair is gestegen. De kinderen leren gangbare circustechnieken zoals jongleren, rijden op een éénwieler, luchtacrobatiek, trampoline, capoeira, acrogym en menselijke piramides bouwen enz.

The big white elephant

Omdat we beseffen dat subsidies niet eindeloos zijn, hebben we eind 2019 een nieuw locatie- en theater/circusproject in het leven geroepen: The Big White Elephant (een mama-olifant en haar kwajongensachtige baby).

Om toonmomenten te creëren, recurrente inkomsten voor Kummelé te genereren en tegelijk nationale aandacht te vragen voor de problematiek van kinderkansarmoede in ons land wil Kummelé nu uitbreiden naar het theater/circusproject The Big White Elephant: een mobiele installatie van zo’n 4 meter hoog en 6 meter lang waarbij de Kummelé-groep als acrobaten en artiesten fungeren bij de optredens in heel het land.

Dit is met andere woorden een Circus Kummelé On Tour over heel België en om dat waar te maken hebben we dit ‘platform’ nodig, een aanbod aan festivals en anderen. Na 15 jaar hebben we zeer goede contacten in dit wereldje. Nu al toonden een 7-tal festivals interesse. In dat opzicht is Circus Kummelé en The Big White Elephant hopelijk straks vergelijkbaar met de muzikale Fanfakids uit Molenbeek: De Fanfakids, vaak te zien tijdens de Zinnekeparade waar het concept in 2000 het levenslicht zag, verzamelen een handvol 7- tot 15-jarigen die vaste klant zijn in het Molenbeekse gemeenschapscentrum D’Broej (Centrum West) en met hun ‘murga’-optreden in binnen en buitenland kunnen optreden.