Privacyverklaring

Download hier de Privacyverklaring

Privacyverklaring-De-Kaaimannen.pdf

Algemene privacyverklaring van De Kaaimannen

De Kaaimannen hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Kaaimannen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als De Kaaimannen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van onze activiteiten en om je te informeren en op de hoogte te houden over onze activiteiten. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin vragen hebt of contact wil opnemen, kan dit via :

 

De Kaaimannen

Adres

kaaimannen@telenet.be

tel: +32 475 54 04 05

 

Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

De Kaaimannen verwerkt persoonsgegevens van leden en deelnemers aan hun evenementen voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Kaaimannen.
 • Om leden en deelnemers aan activiteiten en evenementen te kunnen informeren over (werking van) onze groep (via nieuwsbrieven, uitnodigingen…).
 • Om leden te kunnen verzekeren tijdens activiteiten van de groep.

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens van het lid: naam, voornaam.
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen).
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, nationaliteit.

De Kaaimannen verwerkt persoonsgegevens van leden en deelnemers aan hun evenementen voor de volgende doeleinden:

 • Om aan te sluiten bij De Kaaimannen.
 • Om de leden te kunnen laten verzekeren.
 • Om leden en potentiële leden te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen.
 • Om leden en potentiële leden te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen.

Doorgeven van mijn gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of omwille van wettelijke verplichtingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking.
 • het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • de hosting van onze website.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn van gegevens

De Kaaimannen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

 • Ledenlijsten worden jaarlijks geüpdatet, gegevens van leden die zich niet meer aansluiten worden na 2 jaar verwijderd. (Op die manier kunnen we jou nog bij uitzonderlijke momenten of voor speciale gelegenheden uitnodigen in het jaar na jouw lidmaatschap in onze groep).
 • Een aantal gegevens houden we bij voor onbepaalde duur om je bv. te kunnen uitnodigen voor een reünie of een jubileum. We zullen je gegevens natuurlijk na je lidmaatschap niet zomaar blijven gebruiken om je over alles over onze werking te informeren.

De Kaaimannen heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.

Beveiliging van mijn gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de ledenadministratie werkt de Kaaimannen met een excellijst op de Google Drive van de Kaaimannen. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een specifieke gebruikersrechten. Iedereen met toegang tot de Google Drive draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
 • Iedereen die namens De Kaaimannen aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de bestuursploeg.
 • De gegevens die we digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Hoe kan je jouw gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen?

 • Je hebt recht om gegevens in te kijken die op jou betrekking hebben.
 • Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben.

Je kan hiervoor contact opnemen met De Kaaimannen via de vermelde contactgegevens.

Wat als ik toch klachten heb?

Indien je een klacht hebt kan je steeds contact op nemen met het bestuur van de Kaaimannen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be). We hopen natuurlijk steeds dat eventuele problemen in onderling overleg besproken en opgelost kunnen worden.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

De Kaaimannen kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 27 februari 2020.

Over onze website

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Als u de website bezoekt, dan kunnen wij analytics toepassen.

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.