Adopt a Pig voor een circusschool tegen kinderarmoede!

Circusschool Kummulé is een sociale circusschool voor kinderen die in armoede leven. Recente cijfers tonen aan dat in Vlaanderen 11 procent van de kinderen in een maatschappelijk kwetsbaar gezin wordt geboren – in Boom is dat maar liefst 37%!

Deze kinderen kunnen zich geen betaalde hobby permitteren en komen vanwege hun moeilijke situatie ook zelden in aanraking met kunst of cultuur. Dat is niet rechtvaardig. Lichamelijke, financiële of culturele drempels mogen geen hindernis zijn tot deelname aan hobby’s of buitenschoolse activiteiten. Wij geloven dat circuslessen hier iets kunnen betekenen en daarom hebben we Circus Kummulé in het leven geroepen.

Kummelé (het dialect voor ‘salto’) biedt wekelijkse lessen aan met gediplomeerde circusdocenten sociaal circus. De kinderen, die tussen 6 en 14 jaar oud zijn, worden benaderd via het OCMW, de Welzijnsschakel, straathoekwerk.

Omdat Kummelé op zich nooit winstgevend kan zijn of geld kan opbrengen, doen we dat via een ander kanaal: onze straattheateract Oink Oink Hap-PIG-ness. De opbrengsten uit deze nieuwe theateract en installatie vloeien dan terug naar Kummelé.

Steun Circus Kummelé, ons circusschooltje tegen kinderkansarmoede in de Rupelstreek en Klein-Brabant via onze crowdfunding.