Duurzaam festival

campagnebeeld_groene_vent

Duurzaamheid is geen loos ‘mode’-woord voor ons festival. Integendeel: het is een van onze basiswaarden.

Het doel is om te evolueren naar een festival waarbij we inzetten op duurzaam ketenbeheer en gebruik van materialen en grondstoffen. Zo werken we nu reeds nauw samen met Kringwinkel Wrak en moeten standhouders en catering voldoen aan milieuvoorwaarden die de afvalberg moeten helpen verminderen. Er wordt streng toegezien op het flyerverbod en het uitdelen van gadgets. Maar daar blijft het niet bij. Voor elk van de onderdelen hiernaast werken we een plan uit dat van ons evenement een duurzaam festival maakt.

Onze doelstellingen zijn ambitieus én haalbaar. We worden hierbij ondersteunt door de Groeneventscan, waarbij medewerkers van OVAM ons festival “scannen” en tips geven hoe we het festival nog duurzamer kunnen maken.

En we trachten te leren van onze grote broers, onder andere Tomorrowland die in een vorm van ‘open source’ de kennis van hun duurzaamheidsmanager ter beschikking stellen.

Samen met onze partners, maken we werk van wat een toonaangevend, duurzaam festival moet worden. We zullen daarbij niet aan kwaliteit inboeten, maar bewijzen dat een kwalitatief en succesvol familie evenement, hand in hand gaat met duurzaamheid en toegankelijkheid.

Misschien kan dit samen met u?

  • Afval

een afvalplan met aandacht voor preventie en selectieve inzameling. Een milieu- of duurzaamheidscharter wordt opgesteld voor onze leveranciers en partners. Ook standhouders moeten aan deze voorwaarden voldoen. We zoeken zelf naar een ander systeem voor onze bekers.

  • Energie en water

maatregelen nemen die het energie en waterverbruik fors verminderen. Bijvoorbeeld: groene stroom, “droge” toiletten,…

  • Ruimte

we trachten zo veel mogelijk om de gebruikte ruimte te beperken en eventuele groene zones niet te belasten. Inzake goed nabuurschap worden afspraken gemaakt om de overlast tot een minimum te beperken.

  • Mobiliteit

een mix van maatregelen moeten er voor zorgen dat stappers, trappers en gebruikers van het openbaar vervoer beloond worden. Auto’s worden doorverwezen naar bestaande parkings met pendelbussen, zonder de draagkracht van de gemeente te belasten.

  • Materialen

we maken steeds meer gebruik van digitale promotie en minder van papieren flyers enz en we werken nauw samen met Kringwinkel Wrak en ruilwinkel Boempatat om herbruikbare materialen te voorzien, zoals bijvoorbeeld de logistieke ondersteuning van de medewerkershoek, verschoonruimte, kinderhoek,…

  • Catering

afspraken met standhouders om zo veel mogelijk met bio producten of producten uit korte keten te werken. Standhouders zijn bij voorkeur lokale ondernemers binnen een straal van 30km. Op termijn willen we het gebruik van plastieken bekers, borden en bestek vermijden en vragen we hen led-verlichting te gebruiken. We informeren en stimuleren ondernemers om over te stappen op milieuverantwoorde alternatieven.
Nog goede ideeën? Heb je zelf nog goede ideeën gezien of ontdekt voor een duurzamer festival. Laat het ons weten en wie weet voeren we het dit jaar nog in.