Circus Kummelé

Theater aan Twater & Circus Kummelé gaan voortaan hand in hand

Theater aan Twater is/wil meer zijn dan een internationaal straattheaterfestival en wil naast samenwer-king met onder meer het bijzonder onderwijs ook verder zijn steentje bijdragen aan maatschappelijke doelen. Omdat straattheater en circus onze ‘core business’ zijn, doen we dit met Circus Kummelé: de twee projecten zijn dus eigenlijk met elkaar verbonden. Omdat mensen verbinden nu eenmaal ons motto is.

Recente cijfers tonen aan dat in Vlaanderen 11 procent van de kinderen in een zogeheten kansarm gezin wordt geboren. Wij spreken liever van maatschappelijk kwetsbare kinderen. In Boom is dat aantal – het zal u niet ontgaan zijn na de talrijke pers-artikels hierrond – schrikbarend hoog, met name 37 procent.
Deze kinderen kunnen zich geen betaalde hobby permitteren en komen omwille van hun moeilijke situatie ook zelden in aanraking met kunst of cultuur. Lichamelijke, financiële of culturele drempels mogen volgens ons nochtans geen hindernis zijn tot deelname aan hobby’s of buitenschoolse activiteiten. Wij denken dat circuslessen hier iets kunnen betekenen. In andere provincies zijn hiervan al grote en succesvolle voorbeelden want:

 • circus zet aan tot creatief spelen en bewegen en het op een speelse manier buiten de bestaande kaders te denken;
 • circus draait ook rond samenwerken, kinderen leren elkaar vertrouwen, mekaar helpen en door groepsopdrachten samen naar oplossingen te zoeken en te communiceren;
 • iedereen kan meedoen: circus is zo veelzijdig dat eenieder er wel zijn gading in vindt;
 • er wordt gewerkt aan doorzettingsvermogen, concentratie, motivatie: zaken die deze kinderen zeker nog van pas zullen komen;
 • na het oefenen en repeteren mogen ze hun kunnen tonen, zo treden de kinderen op een positieve manier naar buiten. Ze leren zich presenteren, ze krijgen eigenwaarde en worden zelfzekerder.

Je kan sociaal circus definiëren als:

 • een middel om te werken met personen met een beperking en hen via circus te helpen ontplooien;
 • alle educatieve circusactiviteiten die circus gebruiken als middel zijn sociaal circus;
 • sociaal circus brengt een verandering teweeg in je gemeenschap, je groep; door deel te nemen aan een circusvoorstelling ver-ander je en is je omgeving veranderd en kom je er vooral zelf sterker uit.

Voor Circus Kummelé (Kummelé is het Booms dialect voor een buiteling of salto) is 2017 een startjaar en een duidelijke test-case. Het komt er bijvoorbeeld al op aan om de juiste kinderen uit de juiste doelgroepen te bereiken. Door ons te omringen met professionelen uit de sector hopen we hier de juiste toegang te krijgen. Eind 2017 zullen we een balans opmaken van het aantal bereikte kinderen of ouders en bijsturen waar nodig richting 2018 en volgende. Doelstelling is uiteraard om zo veel mogelijk kinderen uit de doelgroepen en van de leefgtijdsgroepen 6-10 jaar en 11-14 jaar te bereiken. In onze begroting gaan we uit van 50 kinderen en hun ouders.

Jaarwerking

Met Circus Kummelé willen we zoals met Theater aan Twater stap voor stap gaan. In ons startjaar plannen we daarom een initiatie/kennismakingsdag (maart), circuskamp (Paasvakantie), tiendelige lessenreeksen (najaar), twee uitstappen naar een circus en en de circusschool ESAC Brussel, een toonmoment op Theater aan Twater, …. Tesamen met vieruurtjes, basismateriaal, verzekeringen, docenten komen we op een begroting van 12.380 euro.

Onze partners

 • welzijnsorganisaties Rupelstreek/Klein-Brabant/Vaartland (OCMW’s, Welzijnsschakels, straathoekwerk, Jeugddiensten, Huis van het Kind) zodat we de kinderen en ouders van de juiste doelgroepen kunnen bereiken;
 • bestaande circusscholen en freelance docenten (El Circo Fiasco, Circus Op Stelten, …)
 • Provincie Antwerpen …